2020-05-11 Sugoeat 文青泡芙店,主打水果風格泡芙 我點了抹茶泡芙。跟 流芒泡芙! 蠻不錯好吃! 因為比較小(跟上次那家比)價格也比較便宜 25-35內上下

IMG_E0389_compressed.jpg

IMG_E0390_compressed.jpg

IMG_E0391_compressed.jpg

IMG_E0392_compressed.jpg

IMG_E0393_compressed.jpg

IMG_E0394_compressed.jpg

IMG_E0395_compressed.jpg

IMG_E0396_compressed.jpg

IMG_E0404_compressed.jpg

IMG_E0406_compressed.jpg

IMG_E0408_compressed.jpg

IMG_E0409_compressed.jpg

    全站熱搜

    sklgod0827 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()