01飯店早餐

IMG_1155.jpg

IMG_7267.jpg

IMG_7268.jpg

IMG_7269.jpg

IMG_7270.jpg

IMG_7271.jpg

02重慶中國三峽博物館

IMG_1156.jpg

IMG_1157.jpg

IMG_1158.jpg

IMG_1159.jpg

IMG_1160.jpg

IMG_1162.jpg

IMG_1166.jpg

IMG_1167.jpg

IMG_1200.jpg

IMG_7273.jpg

IMG_7274.jpg

IMG_7275.jpg

IMG_7276.jpg

IMG_7277.jpg

IMG_7278.jpg

IMG_7280.jpg

IMG_7281.jpg

IMG_7282.jpg

IMG_7284.jpg

IMG_7285.jpg

IMG_7286.jpg

IMG_7287.jpg

IMG_7288.jpg

IMG_7289.jpg

IMG_7290.jpg

IMG_7292.jpg

IMG_7293.jpg

IMG_7294.jpg

IMG_7295.jpg

IMG_7296.jpg

IMG_7297.jpg

IMG_7298.jpg

IMG_7299.jpg

IMG_7300.jpg

IMG_7301.jpg

IMG_7302.jpg

IMG_7303.jpg

IMG_7305.jpg

IMG_7307.jpg

IMG_7308.jpg

IMG_7309.jpg

IMG_7310.jpg

IMG_7311.jpg

IMG_7313.jpg

IMG_7314.jpg

IMG_7315.jpg

IMG_7316.jpg

IMG_7317.jpg

IMG_7319.jpg

IMG_7320.jpg

IMG_7322.jpg

IMG_7323.jpg

IMG_7324.jpg

IMG_7325.jpg

IMG_7326.jpg

IMG_7327.jpg

IMG_7328.jpg

IMG_7329.jpg

IMG_7330.jpg

IMG_7331.jpg

IMG_7332.jpg

IMG_7333.jpg

IMG_7335.jpg

IMG_7336.jpg

IMG_7337.jpg

IMG_7338.jpg

IMG_7339.jpg

IMG_7340.jpg

IMG_7341.jpg

IMG_7342.jpg

IMG_7343.jpg

IMG_7344.jpg

IMG_7345.jpg

IMG_7346.jpg

IMG_7347.jpg

IMG_7348.jpg

IMG_7349.jpg

IMG_7350.jpg

IMG_7351.jpg

IMG_7352.jpg

IMG_7353.jpg

IMG_7354.jpg

IMG_7355.jpg

IMG_7356.jpg

IMG_7357.jpg

IMG_7358.jpg

IMG_7359.jpg

IMG_7360.jpg

IMG_7361.jpg

IMG_7362.jpg

IMG_7363.jpg

IMG_7364.jpg

IMG_7365.jpg

IMG_7366.jpg

IMG_7367.jpg

IMG_7368.jpg

IMG_7369.jpg

IMG_7370.jpg

IMG_7371.jpg

IMG_7372.jpg

IMG_7373.jpg

IMG_7374.jpg

IMG_7375.jpg

IMG_7376.jpg

IMG_7377.jpg

IMG_7378.jpg

IMG_7379.jpg

IMG_7380.jpg

IMG_7381.jpg

IMG_7382.jpg

IMG_7383.jpg

IMG_7384.jpg

IMG_7385.jpg

IMG_7386.jpg

IMG_7387.jpg

IMG_7388.jpg

IMG_7389.jpg

IMG_7390.jpg

IMG_7392.jpg

IMG_7393.jpg

IMG_7394.jpg

IMG_7395.jpg

IMG_7396.jpg

IMG_7397.jpg

IMG_7398.jpg

IMG_7399.jpg

IMG_7400.jpg

IMG_7401.jpg

IMG_7402.jpg

IMG_7403.jpg

IMG_7404.jpg

IMG_7405.jpg

IMG_7406.jpg

IMG_7407.jpg

IMG_7408.jpg

IMG_7409.jpg

IMG_7410.jpg

IMG_7411.jpg

IMG_7412.jpg

IMG_7413.jpg

IMG_7414.jpg

IMG_7415.jpg

IMG_7416.jpg

IMG_7418.jpg

IMG_7419.jpg

IMG_7420.jpg

IMG_7421.jpg

IMG_7422.jpg

IMG_7423.jpg

IMG_7424.jpg

IMG_7425.jpg

IMG_7426.jpg

IMG_7427.jpg

IMG_7428.jpg

IMG_7429.jpg

IMG_7430.jpg

IMG_7431.jpg

IMG_7432.jpg

IMG_7434.jpg

IMG_7435.jpg

IMG_7437.jpg

IMG_7438.jpg

IMG_7439.jpg

IMG_7440.jpg

IMG_7442.jpg

IMG_7443.jpg

IMG_7444.jpg

IMG_7445.jpg

IMG_7446.jpg

IMG_7447.jpg

IMG_7448.jpg

IMG_7449.jpg

IMG_7450.jpg

IMG_7452.jpg

IMG_7455.jpg

IMG_7456.jpg

IMG_7457.jpg

IMG_7458.jpg

IMG_7459.jpg

IMG_7461.jpg

IMG_7462.jpg

IMG_7464.jpg

IMG_7465.jpg

IMG_7467.jpg

IMG_7468.jpg

IMG_7469.jpg

IMG_7470.jpg

IMG_7472.jpg

IMG_7473.jpg

IMG_7474.jpg

IMG_7475.jpg

IMG_7476.jpg

IMG_7477.jpg

IMG_7480.jpg

IMG_7481.jpg

IMG_7482.jpg

IMG_7483.jpg

IMG_7484.jpg

IMG_7487.jpg

IMG_7488.jpg

IMG_7490.jpg

IMG_7491.jpg

IMG_7492.jpg

IMG_7493.jpg

IMG_7494.jpg

IMG_7495.jpg

IMG_7496.jpg

IMG_7497.jpg

IMG_7498.jpg

IMG_7499.jpg

IMG_7500.jpg

IMG_7501.jpg

IMG_7502.jpg

IMG_7503.jpg

IMG_7504.jpg

IMG_7505.jpg

IMG_7506.jpg

IMG_7507.jpg

IMG_7508.jpg

IMG_7509.jpg

IMG_7510.jpg

IMG_7511.jpg

IMG_7513.jpg

IMG_7514.jpg

IMG_7515.jpg

IMG_7517.jpg

IMG_7518.jpg

IMG_7519.jpg

IMG_7520.jpg

IMG_7521.jpg

IMG_7522.jpg

IMG_7523.jpg

IMG_7524.jpg

IMG_7525.jpg

IMG_7526.jpg

IMG_7527.jpg

IMG_7528.jpg

IMG_7529.jpg

IMG_7530.jpg

IMG_7531.jpg

IMG_7532.jpg

IMG_7533.jpg

IMG_7534.jpg

IMG_7535.jpg

IMG_7536.jpg

IMG_7537.jpg

IMG_7538.jpg

IMG_7539.jpg

IMG_7541.jpg

IMG_7542.jpg

IMG_7543.jpg

IMG_7544.jpg

IMG_7545.jpg

IMG_7546.jpg

IMG_7547.jpg

IMG_7548.jpg

IMG_7549.jpg

IMG_7550.jpg

IMG_7551.jpg

IMG_7552.jpg

IMG_7553.jpg

IMG_7554.jpg

IMG_7555.jpg

IMG_7556.jpg

IMG_7557.jpg

IMG_7558.jpg

IMG_7559.jpg

IMG_7560.jpg

IMG_7561.jpg

IMG_7562.jpg

IMG_7563.jpg

IMG_7564.jpg

IMG_7565.jpg

IMG_7566.jpg

IMG_7567.jpg

IMG_7568.jpg

IMG_7569.jpg

IMG_7570.jpg

IMG_7571.jpg

IMG_7572.jpg

IMG_7573.jpg

IMG_7574.jpg

IMG_7575.jpg

IMG_7576.jpg

IMG_7577.jpg

IMG_7578.jpg

IMG_7579.jpg

IMG_7580.jpg

IMG_7581.jpg

IMG_7582.jpg

IMG_7583.jpg

IMG_7585.jpg

IMG_7586.jpg

IMG_7588.jpg

IMG_7589.jpg

IMG_7590.jpg

IMG_7591.jpg

IMG_7592.jpg

IMG_7593.jpg

IMG_7594.jpg

IMG_7595.jpg

IMG_7596.jpg

IMG_7597.jpg

IMG_7598.jpg

IMG_7599.jpg

IMG_7600.jpg

IMG_7601.jpg

IMG_7602.jpg

IMG_7603.jpg

IMG_7604.jpg

IMG_7605.jpg

IMG_7606.jpg

IMG_7607.jpg

IMG_7608.jpg

IMG_7609.jpg

IMG_7610.jpg

IMG_7612.jpg

IMG_7614.jpg

IMG_7615.jpg

IMG_7616.jpg

IMG_7617.jpg

IMG_7618.jpg

IMG_7619.jpg

IMG_7620.jpg

IMG_7621.jpg

IMG_7622.jpg

IMG_7623.jpg

IMG_7624.jpg

IMG_7625.jpg

IMG_7627.jpg

IMG_7628.jpg

IMG_7629.jpg

IMG_7630.jpg

IMG_7631.jpg

IMG_7632.jpg

IMG_7633.jpg

IMG_7634.jpg

IMG_7635.jpg

IMG_7636.jpg

IMG_7637.jpg

IMG_7638.jpg

IMG_7640.jpg

IMG_7641.jpg

IMG_7642.jpg

IMG_7643.jpg

IMG_7644.jpg

IMG_7645.jpg

IMG_7646.jpg

IMG_7647.jpg

IMG_7648.jpg

IMG_7649.jpg

IMG_7651.jpg

IMG_7652.jpg

IMG_7653.jpg

IMG_7654.jpg

IMG_7655.jpg

IMG_7656.jpg

IMG_7657.jpg

IMG_7658.jpg

IMG_7659.jpg

IMG_7660.jpg

IMG_7661.jpg

IMG_7662.jpg

IMG_7663.jpg

IMG_7665.jpg

IMG_7666.jpg

IMG_7667.jpg

IMG_7668.jpg

IMG_7669.jpg

IMG_7670.jpg

IMG_7671.jpg

IMG_7672.jpg

IMG_7673.jpg

03重慶人民大禮堂

IMG_1168.jpg

IMG_1169.jpg

IMG_1170.jpg

IMG_1171.jpg

IMG_1172.jpg

IMG_1201.jpg

IMG_7674.jpg

IMG_7676.jpg

IMG_7677.jpg

IMG_7678.jpg

IMG_7679.jpg

IMG_7680.jpg

IMG_7681.jpg

IMG_7682.jpg

IMG_7684.jpg

IMG_7685.jpg

IMG_7686.jpg

IMG_7687.jpg

IMG_7688.jpg

IMG_7689.jpg

IMG_7690.jpg

IMG_7691.jpg

IMG_7692.jpg

IMG_7693.jpg

IMG_7694.jpg

IMG_7695.jpg

IMG_7696.jpg

IMG_7697.jpg

04白天洪崖洞&天成巷巴渝風情街吃午餐

IMG_1173.jpg

IMG_1174.jpg

IMG_1175.jpg

IMG_1176.jpg

IMG_1178.jpg

IMG_1179.jpg

IMG_1180.jpg

IMG_1181.jpg

IMG_1182.jpg

IMG_1183.jpg

IMG_1184.jpg

IMG_1185.jpg

IMG_1186.jpg

IMG_1187.jpg

IMG_1188.jpg

IMG_1202.jpg

IMG_1203.jpg

IMG_7698.jpg

IMG_7699.jpg

IMG_7700.jpg

IMG_7701.jpg

IMG_7702.jpg

IMG_7703.jpg

IMG_7705.jpg

IMG_7707.jpg

IMG_7708.jpg

IMG_7709.jpg

IMG_7710.jpg

IMG_7712.jpg

IMG_7713.jpg

IMG_7714.jpg

IMG_7715.jpg

IMG_7716.jpg

IMG_7717.jpg

IMG_7718.jpg

IMG_7719.jpg

IMG_7720.jpg

IMG_7724.jpg

IMG_7726.jpg

IMG_7727.jpg

IMG_7729.jpg

IMG_7732.jpg

IMG_7733.jpg

IMG_7734.jpg

IMG_7735.jpg

IMG_7736.jpg

IMG_7737.jpg

IMG_7738.jpg

IMG_7739.jpg

IMG_7740.jpg

IMG_7741.jpg

IMG_7742.jpg

IMG_7743.jpg

IMG_7744.jpg

IMG_7745.jpg

IMG_7746.jpg

IMG_7747.jpg

IMG_7748.jpg

IMG_7749.jpg

IMG_7750.jpg

IMG_7751.jpg

IMG_7752.jpg

IMG_7754.jpg

IMG_7755.jpg

IMG_7756.jpg

IMG_7757.jpg

IMG_7758.jpg

IMG_7759.jpg

IMG_7760.jpg

IMG_7761.jpg

IMG_7762.jpg

IMG_7763.jpg

IMG_7764.jpg

IMG_7765.jpg

IMG_7766.jpg

IMG_7767.jpg

IMG_7768.jpg

IMG_7769.jpg

IMG_7770.jpg

IMG_7773.jpg

IMG_7775.jpg

05小什字羅漢寺

IMG_1189.jpg

IMG_1190.jpg

IMG_1191.jpg

IMG_1192.jpg

IMG_1193.jpg

IMG_1194.jpg

IMG_1204.jpg

IMG_7776.jpg

IMG_7777.jpg

IMG_7778.jpg

IMG_7779.jpg

IMG_7782.jpg

IMG_7783.jpg

IMG_7784.jpg

IMG_7785.jpg

IMG_7786.jpg

IMG_7787.jpg

IMG_7788.jpg

IMG_7790.jpg

IMG_7791.jpg

IMG_7793.jpg

IMG_7794.jpg

IMG_7795.jpg

IMG_7796.jpg

IMG_7797.jpg

IMG_7798.jpg

IMG_7799.jpg

IMG_7800.jpg

IMG_7802.jpg

IMG_7804.jpg

IMG_7806.jpg

IMG_7807.jpg

IMG_7808.jpg

IMG_7809.jpg

IMG_7810.jpg

IMG_7812.jpg

IMG_7813.jpg

IMG_7814.jpg

IMG_7815.jpg

IMG_7816.jpg

IMG_7817.jpg

IMG_7818.jpg

IMG_7819.jpg

06朝天門看長江

IMG_1195.jpg

IMG_1196.jpg

IMG_1197.jpg

IMG_1198.png

IMG_1199.jpg

IMG_1205.jpg

IMG_1206.jpg

IMG_7820.jpg

IMG_7821.jpg

IMG_7822.jpg

IMG_7826.jpg

IMG_7828.jpg

IMG_7829.jpg

IMG_7831.jpg

IMG_7832.jpg

IMG_7833.jpg

IMG_7834.jpg

07體驗重慶麻辣火鍋

IMG_1207.jpg

IMG_1209.jpg

IMG_1210.jpg

IMG_1211.jpg

IMG_1213.jpg

IMG_1214.jpg

IMG_1215.jpg

IMG_1216.jpg

IMG_1218.jpg

IMG_1219.jpg

IMG_1225.jpg

IMG_1226.jpg

IMG_1232.jpg

IMG_1233.jpg

IMG_7836.jpg

IMG_7837.jpg

IMG_7838.jpg

IMG_7839.jpg

IMG_7840.jpg

IMG_7841.jpg

IMG_7842.jpg

IMG_7843.jpg

IMG_7844.jpg

IMG_7845.jpg

IMG_7847.jpg

IMG_7848.jpg

IMG_7849.jpg

08晚上洪崖洞及休息

IMG_1228.jpg

IMG_1229.jpg

IMG_1230.jpg

IMG_1234.jpg

IMG_1237.jpg

IMG_1238.jpg

IMG_1239.jpg

IMG_7850.jpg

IMG_7851.jpg

IMG_7852.jpg

IMG_7855.jpg

IMG_7856.jpg

IMG_7858.jpg

IMG_7859.jpg

IMG_7860.jpg

IMG_7862.jpg

IMG_7863.jpg

創作者介紹
創作者 sklgod0827 的頭像
sklgod0827

小林冬樹的部落格

sklgod0827 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()